Home   Organisatie

Zorggroep Noordwest-Veluwe

Verpleeghuis

De Schauw

In vertrouwde handen

Vanuit een christelijke zorgvisie bieden wij zorg van goede kwaliteit. Volgens onze zorgvisie gaat het om de kwaliteit van leven: het realiseren van warme zorg, een zinvolle dagbesteding en goede huisvesting.

Onze tien locaties zijn: De Arcade, De Dillenburg, De Amaniet en De IJsvogel in Ermelo, Randmeer, Weideheem en Sonnevanck in Harderwijk, De Schauw en Elim in Putten en Ittmannshof in Nunspeet. Elke locatie heeft een (protestants) christelijke identiteit en kent een eigen sfeer en cultuur.

Kernwaarden
Respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. Onder deze kernwaarden verleent Zorggroep Noordwest-Veluwe kwaliteitszorg, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel binnen als buiten onze woonzorgcentra, dus ook aan huis.

Thuiszorg Noordwest_Veluwe
Thuiszorg biedt zelfstandig wonende ouderen een totaalpakket van thuiszorg op maat. Ter ondersteuning van de thuissituatie kunt u met Dagactiviteiten ouderen onze dagcentra bezoeken.

Geriatrische zorg
Het Advies- en behandelcentrum van de Zorggroep biedt mono- en/of multidisciplinair advies en behandeling bij complexe zorgvragen van ouderen en chronisch zieken. Het centrum bestaat uit professionals die gespecialiseerd zijn in geriatrische zorg. Zij zijn ondergebracht in acht (para)medische vakgroepen:

- diëtetiek
- ergotherapie
- fysiotherapie
- geestelijke verzorging
- logopedie
- psychologie
- specialisten ouderengeneeskunde

In onze dynamische organisatie werken 1500 medewerkers en 1000 vrijwilligers.
Bij de Zorggroep zijn veel vrijwilligers actief om het leven en welzijn van de bewoners/cliënten aangenamer en plezieriger te maken. Vrijwilligerswerk is altijd een aanvulling op de aanwezige professionele en gekwalificeerde krachten. Vrijwilligers geven hun hulp dus niet als vervanging, maar als ondersteuning en aanvulling.

Kwaliteit- en cliëntgericht werken is het leidend principe voor alles wat we doen. Zorggroep Noordwest-Veluwe is HKZ gecertificeerd.

Bij ons bent u in vertrouwde handen.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Zorggroep Noordwest-Veluwe - De Schauw
Verbonden aan:
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe

www: Zorggroep Noordwest-Veluwe

Bezoekadres
Schauwplein 27
3882AV Putten
(De Schauw)

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

0341 568000
0341 354153
servicebureau@znwv.nl

Postadres
Schauwplein 27
3882AV Putten
(De Schauw)

Zorggroep Noordwest-Veluwe - De Schauw
Schauwplein 27
3882AV Putten

Laatste controle op 14 juni 2016

Achtergrondfoto